watermerk logo Chiro Avelgem

Chiro Avelgem

Algemene Info

Algemene info werkjaar 2022-2023

Contactinfo en financiële info

De groepsleiding contacteren

Voor Chiromeisjes Kantekleer: contactgegevens vindt u hier.

Voor Chirojongens Scheldedal: contactgegevens vindt u hier.

Contactpersoon verhuur

Klik hier voor meer info en onze verhuurdatums

Rekeningnummers van de Chiro

Er zijn 3 rekeningnummers, die gebruikt worden voor:

* betalingen voor het bivak en Chirokledij: Chirojeugd Avelgem BE31 778-5174756-55
* inschrijvingen werkjaar bij de Chirojongens: Chirojongens Avelgem BE43 778-5451928-01
* inschrijvingen werkjaar bij de Chiromeisjes: Chiromeisjes Avelgem BE21 778-5451930-03

Indien niet duidelijk, dan kan u info vragen via email: info@chiroavelgem.be .

Fiscaal attest en mutualiteit

Deelnemers aan weekends en bivak die op dat ogenblik nog geen 14 jaar waren, ontvangen in het daaropvolgende voorjaar een fiscaal attest. Meer info

Via het ziekenfonds kan je meestal ook een stuk van de kostprijs van lidgeld en/of bivak terugkrijgen. Vraag eens na bij uw ziekenfonds.

Chirowerking

Afdelingen

Chiro werkt in leeftijdsgroepen, die we "afdelingen" noemen. Voor het werkjaar sept 2023 - juli 2024 is dit onderstaande indeling.
Geboortejaar :
2017 & 2016 : Kapoentjes jongens en meisjes
2015 & 2014 : Sloebers jongens en meisjes
2013 & 2012 : Rakkers en Kwiks
2011 & 2010 : Toppers en Tippers
2009 & 2008 : Tiptiens en Kerels
2007 & 2006 : Aspiranten jongens


Voor kinderen die in de klas bij een andere leeftijd zitten, kan van deze indeling worden afgeweken. Dit kan in samenspraak met ouders en leiding geregeld worden.

Volgens deskundigen is het pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar. Dit betekent dat kleuters nog geen lid kunnen worden van de Chiro. Deze visie over de minimumleeftijd om aan te sluiten bij een jeugdbeweging wordt in België gevolgd door de Chiro, de Scouts en Gidsen Vlaanderen en door de KLJ.

Zondagsactiviteit

Van eind september tot juni is er zowat elke zondag Chiroactiviteit van 14 tot 17u.
Als er geen Chiro is, dan wordt u daarvan verwittigd op deze website.
De opening begint stipt om 14.00u. Vanaf 13.45u is er leiding aanwezig aan de lokalen.
Als u vragen hebt kan u dan altijd bij hen terecht.

Afdelingsweekend

Tijdens het jaar wordt er een weekend georganiseerd voor zowat alle afdelingen, dit is afzonderlijk per afdeling. U wordt daar persoonlijk van verwittigd door de afdelingsleiding.
Wenst u meer info, spreek dan gerust de afdelingsleiding aan.
Een weekend van 2 overnachtingen kost 30 euro.

Chirobivak in de zomer van 2024: de datum staat al vast

De meisjes gaan op bivak van vrijdag 5 juli tot zaterdag 13 juli 2024.
De Chirojongens gaan op bivak van zaterdag 13 juli tot zondag 21 juli 2024.
De oudere afdelingen (tiptiens, kerels en aspi's) gaan met de fiets en vertrekken enkele dagen vroeger.
De leiding komt persoonlijk aan huis om de leden die laten weten dat ze meegaan (of nog twijfelen) in te schrijven voor het bivak.
De kostprijs voor het bivak in 2023 was 180 euro voor het eerste gezinslid en 140 euro vanaf het tweede Chirolid uit hetzelfde gezin dat deelneemt aan het bivak.
We vinden het belangrijk dat de leden het bivak volledig meemaken. Daarom wordt het niet toegelaten om kinderen later te brengen naar of vroeger op te halen van de kampplaats. De bivakdatum is nu al gekend, probeer dan ook het Chirobivak in te plannen in uw vakantieperiode.
Om mee te gaan op kamp, wordt ook verwacht dat je tijdens het jaar naar de Chiro komt.

Inschrijving

Inschrijvingen

We werken met inschrijvingsmomenten, in het Chirolokaal.
Na de eerste zondagnamiddagen kun je vanaf 17u.00 uw kind inschrijven bij de afdelingsleiding van uw kind. Nieuwe leden kunnen een paar Chirozondagen komen meespelen. We verwachten dat u ten laatste tegen eind oktober beslist om al dan niet in te schrijven.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 euro voor het eerste gezinslid en 15 euro vanaf het tweede Chirolid uit hetzelfde gezin. In het lidgeld is inbegrepen:

* aansluiting bij Chirojeugd Vlaanderen V.Z.W
* verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen (aanvullende medische kosten)
* onze werkingskosten (knutsel- en spelmateriaal, ...)
* één abonnement op het Chirokrantje " ’t vraagteken " per gezin

Inschrijvingen tijdens het jaar

Kinderen die tijdens het jaar willen aansluiten, kunnen de groepsleiding aanspreken of ons contacteren via mail: stuur je naam, adres en leeftijd naar Chiro Avelgem.

We kijken dan na of er voor de specifieke leeftijdsgroep nog leden ingeschreven kunnen worden.

Uniform

Als leiding van een Chirogroep dragen we het nationale Chiro-uniform. Ook van de leden verwachten wij dat ze op zondag in uniform naar de activiteiten komen.

De jongsten (kapoentjes en sloebers) dragen de rode T-shirt van Chiro Avelgem.

Vanaf rakkers en kwiks verwachten we:
* een korte Chirobroek of een rok
* onze eigen rode T-shirts Chiro Avelgem, is te koop bij de leiding en kost 10 euro.

Voor andere Chirokledij kan u eerst polsen of er kledij voorhanden is in onze 2de handsstock. Ook als u Chirokledij (Chirobroek, rok, hemd, trui) hebt die te klein zijn, kan u die bij ons binnenbrengen.
Aankoop nieuwe kledij (broek/rok...) kan in de Chirowinkels, ook online : Debanier

Verzekering

Wie ingeschreven is als lid van de Chiro is ook automatisch verzekerd door de Chiroverzekering. Deze komt tussen bij ongevallen en bij burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij ongevallen betaalt de verzekering alle kosten die bovenop de terugbetaling door het ziekenfonds komen. Lenzen en brillen worden enkel terugbetaald bij lichamelijke schade. De ongevallenverzekering geldt op de heen- en terugweg en tijdens de officiële Chiroactiviteiten. De aangifte moet binnen de 8 dagen gebeuren. De leiding of de volwassen begeleiding zal u een formulier meegeven dat de dokter moet invullen, of u kan het hieronder downloaden. Bezorg dat document terug aan de leiding of volwassen begeleiding.

Download het geneeskundig getuigschrift Chiromeisjes.
Download het geneeskundig getuigschrift Chirojongens.

In geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de leden (schade aan derden of aan hun bezit) zal eerst de familiale verzekering betalen. Als men geen familiale verzekering heeft, springt de Chiroverzekering bij. Als je voor de Chiro rijdt, zal je autoverzekering de eventuele schade op zich nemen.

De lokalen

De lokalen zijn gelegen aan de Driesstraat 69.
De meisjes zitten in het voormalige boerderijtje, de jongens in het lokaal achter de speelweide (te voet of per fiets ook bereikbaar via de kerkhofwegel).

Het kost heel wat geld om onze lokalen te onderhouden en het nodige materiaal aan te kopen.
Het inschrijvingsgeld en de subsidies volstaan hier niet voor.
Daarom organiseren we ieder jaar enkele activiteiten om wat geld in het laatje te brengen. Het is plezierig om met alle Chirokes, ouders en sympathisanten samen een feestje te bouwen om onze Chiro te steunen.

Tevens betuigt u door uw aanwezigheid interesse en waardering voor het werk van de leiding.
Het lokaal wordt beheerd door vzw Chiroheem Avelgem. Dat is een groep ouders, sympathisanten en oud-leiding die de handen uit de mouwen steken om de gebouwen in goede staat te houden. Voor meer info over vzw Chiroheem, ga naar de vzw pagina's op deze website.

Privacy verklaring

Beknopte versie privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Chiro Avelgem, Driesstraat 69, 8580 Avelgem, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@Chiroavelgem.be .
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op deze link.


Wet op het vrijwilligerswerk

informatieplicht: Chiro Avelgem en het vrijwilligerswerk :

* De sociale doelstelling van Chiromeisjes Kantekleer en Chirojongens Scheldedal is "jeugdwerk".
* De juridische vorm is een feitelijke vereniging.

* Voor Chiromeisjes Kantekleer zijn de verantwoordelijken de groepsleidster en volwassen begeleidster; naam en contactgegevens vindt u hier.
* Voor Chirojongens Scheldedal zijn de verantwoordelijken de groepsleider en volwassen begeleider; naam en contactgegevens vindt u hier.
* Alle leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, medische zorgen en dood en invaliditeit via de polis van Chirojeugd Vlaanderen.

* Er worden door de vereniging geen (kosten)vergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligers.
* De geheimhoudingsplicht is van toepassing (volgens artikel 458 van het strafwetboek).