watermerk logo Chiro Avelgem

Chiro Avelgem

Fiscaal Attest

Fiscaal Attest

Voor wie?

Tegen midden mei 2022 zal chiro Avelgem een fiscaal attest bezorgen aan de ouders van chiroleden die:
* deelgenomen hebben aan het bivak 2021 in Mol en op dat tijdstip nog geen 14 jaar waren.

Chiro Avelgem zal één attest per chirolid (dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet) bezorgen, u hoeft geen aanvraag te doen.
U krijgt het attest digitaal, via email op het door de chiro gekende emailadres van de ouders.

Wat moet je er mee doen?

De kosten vermeld op dit attest moeten ingevuld worden in uw belastingsaangifte.
Voor diegenen die voor het bivak een deelnameprijs van EUR 140 betaalden, moet de belastingplichtige aan de hand van het attest zelf de beperking van 14,00 EUR per dag toepassen en voor het bivak dit beperkt bedrag meenemen in de belastingsaangifte.
Schrijf deze uitgaven, samen met andere kinderopvangkosten, in het vak “aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 14 jaar” van uw belastingsaangifte.
In principe staat het attest op naam van uw kind. Op blz 2 van het attest, onder punt 2, moet echter nog de “naam en voornaam van de schuldenaar” worden ingevuld. Dit is de persoon die het kind fiscaal ten laste heeft. Gelieve dit zelf te doen, daar wij niet over deze gegevens beschikken.

Nog vragen?
Gebruikt u een ander emailadres?
Stuur een mail naar info@chiroavelgem.be of contacteer de volwassen begeleiding van chiro Avelgem: Koen Byls of Lise Toye.