watermerk logo Chiro Avelgem

Chiro Avelgem

Fiscaal Attest

Fiscaal Attest

Voor wie?

Tegen begin mei 2024 zal Chiro Avelgem een fiscaal attest bezorgen aan de ouders van Chiroleden die:
* deelgenomen hebben aan een weekend in 2023 en op dat tijdstip nog geen 14 jaar waren.
* deelgenomen hebben aan het bivak in de zomer van 2023 en op dat tijdstip nog geen 14 jaar waren.

Chiro Avelgem zal één attest per Chirolid (dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet) bezorgen, u hoeft geen aanvraag te doen.
U krijgt het attest digitaal, via email op het door de Chiro gekende emailadres van de ouders.

Wat moet je er mee doen?

Met deze bijlages kan u de kinderopvangkost inbrengen in de belastingsaangifte aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023). Mogelijks kan de belastingsdienst de documenten die wij u bezorgen opvragen om de opvang en de betaalde bedragen te bewijzen, dus bewaar deze info.

Schrijf deze uitgaven, samen met andere kinderopvangkosten, in het vak “aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 14 jaar” van uw belastingsaangifte.

Let wel, per opvangdag mag dit jaar maximaal €15,70 worden ingebracht. Een bivak telt voor 9 opvangdagen, een weekend telt voor 3 opvangdagen.

Nog vragen?
Gebruikt u een ander emailadres?
Stuur een mail naar info@chiroavelgem.be of contacteer de volwassen begeleiding van Chiro Avelgem: Koen Byls of Lise Toye.