watermerk logo Chiro Avelgem

Chiro Avelgem

Werkjaarinschrijving

Werkjaar september 2020 - juli 2021.

In het invulformulier (link onderaan deze webpagina) zal u volgende informatie moeten meegeven:
* gegevens van het chirolid: naam, voornaam, geboortedatum, jongen/meisje, adres.
* gegevens van de ouders: emailadres, GSM-nummer. U mag ook een 2de emailadres en GSM invullen.
* voor oudere leden vragen we ook het emailadres en GSM-nummer van het lid zelf.
* eventueel kan u ook een 2de adres opgeven.

Nadat u de gegevens van 1 kind hebt ingevuld, kan u ook nog andere kinderen (die op hetzelfde adres wonen) inschrijven.

Een inschrijving wordt pas geldig als het inschrijvingsgeld is overgeschreven.
* Het inschrijvingsgeld voor het ganse werkjaar bedraagt EUR 15 voor het 1ste ingeschreven lid van het gezin.
* Het inschrijvingsgeld voor het ganse werkjaar bedraagt EUR 12 voor de volgende ingeschreven leden van het gezin.


De betalingen gebeuren op verschillende rekeningnummers voor jongens en voor meisjes.
* Rekeningnummer voor de jongens is BE43 778-5451928-01 op naam van chirojongens Avelgem.
* Rekeningnummer voor de meisjes is BE21 778-5451930-03 op naam van chiromeisjes Avelgem.

Ga naar het invulformulier.