watermerk logo Chiro Avelgem

Chiro Avelgem

Bivakinschrijving

Bivak in juli 2019

In het invulformulier (link onderaan deze webpagina) kan u volgende informatie meegeven:
* gegevens van het chirolid: jongen/meisje; de afdeling (leeftijdsgroep); naam en een telefoonnummer waarop we jullie kunnen bereiken.
* aanstippen of je meegaat op bivak / niet kan meegaan op bivak / nog twijfelt en een huisbezoek wenst.

De leiding komt enkel op huisbezoek bij de leden die aanstippen dat hij/zij wel meegaat, of aanstipt dat hij/zij nog twijfelt. Tijdens het huisbezoek van de afdelingsleiding worden de nodige papieren voor de bivakinschrijving in orde gebracht.

Ieder die laat weten dat hij meegaat op bivak, schrijft het inschrijvingsgeld over tegen begin mei 2019.
* Rek.nr.: BE31 7785 1747 5655 (chirojeugd Avelgem)
* Mededeling: naam kind, afdeling, bivak 2019
* Bedrag: 140€ (of 90€ vanaf het tweede gezinslid dat meegaat op bivak)

Ga naar het invulformulier.